Privacyverklaring

SocialSiss vindt jouw privacy er belangrijk en gaat daarom zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens ik verzamel en waarom ik dit doe.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact met mij op via sandra@socialsiss.nl.

Artikel 1 – Wie is SocialSiss ?

SocialSiss is een initiatief van Foodfitcoach, gevestigd te (9203 GG) Drachten aan De Drift 3. SocialSiss staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61903809 en is opgericht door Sandra Dijks.

Artikel 2 - Welke gegevens worden er verzameld?

SocialSiss verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Contact
Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, een contactformulier, een inschrijfformulier, WhatsApp of via social media, dan verwerk ik je naam, evt. bedrijfsnaam, e-mail, inhoud van het bericht en evt. telefoonnummer om te kunnen reageren op jouw bericht aan SocialSiss.

Inloggegevens
Voor toegang tot de trainingen en systemen waarin we samenwerken, zijn inloggegevens noodzakelijk. Deze gegevens verwijder ik 6 maanden na het aflopen van de opdracht. Na afloop van een opdracht volgt nog wel eens een nieuwe opdracht en dan kan de opdracht snel uitgevoerd worden. De inloggegevens van de training blijven bewaard zolang de training bestaat of tot 6 maanden na de training indien er nadrukkelijk een einddatum is afgesproken.

Offertes
Bij een offerteaanvraag verwerk ik je bedrijfs- en persoonsgegevens om zo een passende offerte op te kunnen stellen.

Facturatie
Bij het aangaan van een opdracht verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Ik zal in ieder geval je naam en e-mailadres gebruiken voor toezending van de factuur. Voor de factuur zijn ook evt.  je bedrijfsnaam, factuuradres en btw nummer benodigd.

Winacties
Wanneer ik een winactie organiseer, dan heb ik je naam, e-mailadres en postadres nodig om een gewonnen prijs toe te kunnen sturen. Na de actie verwijder ik je gegevens.

Artikel 3 - Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

SocialSis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je betaling af te kunnen handelen.
- Om je een inspiratiemail en/of een promotionele actie te zenden.
- Om je te kunnen (video)bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
- Om producten en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.
- Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Artikel 4 – De manier waarop gegevens verzameld worden

SocialSiss verzamelt je gegevens als deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een (gratis) product of dienst, het invullen van een registratieformulier voor een webinar, training of vergelijkbaar of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten.
SocialSiss verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een opdrachtovereenkomst die je met SocialSiss hebt gesloten.

Artikel 5 - Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem worden, volgens wettelijke verplichting, tenminste 7 jaar bewaard. Binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting worden je gegevens uit het systeem verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan die aangeven dat  de gegevens langer bewaard moeten blijven en/of beschikbaar gehouden moeten worden.

Artikel 6 - Verstrekking aan derden

Je gegevens zullen niet aan derden worden verkocht. Ik deel je persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. bij verwerken administratie, technisch support of klantenservice). In dat geval sluit ik met deze partijen een verwerkersovereenkomst om jouw privacy te beschermen.

Artikel 7 - Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons laat verwerken.

Inzage – Te allen tijde kun je een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen het gebruik van jouw gegevens kun je bezwaar maken als je van mening bent dat gebruik niet noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens over willen dragen aan een andere aanbieder, dan zal ik jouw gegevens verstrekken en in een gangbare digitale vorm overdragen.

Intrekking – Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die SocialSiss levert. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een schriftelijk verzoek sturen naar sandra@socialsiss.nl. Je verzoek zal zo snel mogelijk beoordeeld worden, maar uiterlijk binnen 4 weken. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, laat ik je weten waarom je verzoek afgewezen wordt.

Artikel 8 - Beveiliging persoonsgegevens

SocialSiss neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om  bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Zo worden alle gegevens die je met SocialSiss deelt via de website via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd. Ook heb ik organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandra@socialsiss.nl.

Artikel 9 - Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website maak ik gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erop. Die informatie gaat over je gedrag op de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bekeken. De website kan deze informatie gebruiken als je de site opnieuw bezoekt. Een cookie verzamelt geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan je identiteit. Cookies worden geplaatst om gebruikerservaring van deze website te verbeteren. Wanneer je geen cookies wilt accepteren, kun je dit instellen in jouw browser.
SocialSiss gebruikt gebruikt functionele, analytische en social media gerelateerde cookies, welke tracking cookies kunnen bevatten, die je surfgedrag op het web volgen.

Facebook
Onze website maakt gebruikt van de Facebook Pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook advertenties. Met jouw toestemming plaatst Facebook een tracking cookie op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via de website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics- dienst. Met deze dienst is het mogelijk om je surfgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Het gaat hierbij niet om het onthouden van persoonsgegevens, je IP-adres wordt niet getoond. Met de informatie uit Google Analytics kan ik mijn service analyseren en waar nodig verbeteren.

Gebruik van social media buttons
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten  of delen op sociale netwerken waaronder Facebook , Instagram, Pinterest en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. SocialSiss heeft daar geen invloed op.

Websites van derden
Op de website van SocialSiss staan een aantal links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies.

Artikel 10 - Slotbepaling

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Ik raad je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.
Heb je een klacht over de manier waarop ik omga met je gegevens, laat het mij dan weten. Stuur dan een e-mail naar sandra@socialsiss.nl. Ook kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2020 SocialSiss